NB! Alates 02.07.2018 hakkab kehtima uus müra regulatsioon.

Autode staatiline test

Müra mõõtmine toimub staatilise testina kasutades auto24ringi poolt aktsepteeritud ja auto24ringi seadistusega käsimüramõõdikut. Müra mõõtmise võimaldamiseks peab sõidukil olema töökorras tahhomeeter. Auto müra mõõdetakse 0,5 meetri kaugusel väljalasketorustikust 45-kraadise nurga all hetkel kui mootori pöörded on 6,000 rpm. Juhul kui sõidukil on kaks väljalaske torustiku otsa toimub mõõtmine kahe otsa vahel punktis kus lõikuvad torustiku pikiteljest 45-kraadise nurga all moodustatud sirged. Maksimaalseks lubatud müraks staatilisel testil on 108 dB (A).

Mööduva müra test

Ühelgi hetkel ei tohi ringraja territooriumil liikuva sõiduki poolt tekitatav müra ületada 113 dB (A). Ringrajal liikuva sõidukile, mille möödumisel mõõdetud müra ületab toodud normi näidatakse musta lippu, mis tähendab kohustust alustatud ringi lõpus ringrajalt maha tulla.

Ringrajal sõitmiseks peab sõiduk täitma nii staatilise kui mööduva müra testi nõuded. Kui vähemalt üks normidest on ületatud, ei ole sõidukiga ringrajal liiklemine lubatud.

Mootorrataste staatiline test

Müra mõõtmine toimub staatilise testina kasutades auto24ringi poolt aktsepteeritud ja auto24ringi seadistusega käsimüramõõdikut. Müra mõõtmise võimaldamiseks peab sõidukil olema töökorras tahhomeeter. Mootorrataste müranormid ja protseduurid laienevad kõikidele sõidukitele, millele on kasutusel mootorratta mootor. Mootorratta müra mõõdetakse 0,5 meetri kaugusel väljalasketorustikust 45-kraadise nurga all. Juhul kui sõidukil on kaks väljalaske torustiku otsa toimub mõõtmine kahe otsa vahel punktis kus lõikuvad torustiku pikiteljest 45-kraadise nurga all moodustatud sirged. Maksimaalseks lubatud müraks staatilisel testil on 108 dB (A). Mõõtmine viiakse läbi mootori pööretel, mis on toodud järgnevas tabelis:

Mootori kubatuur, cc

1 silinder

2 silindrit

3 silindrit

4 või rohkem silindrit

250 cc (4 takti)

5 500

8 500

 

 

300 cc (4 takti)

 

7 000

 

 

400 cc (4 takti)

5 000

6 500

7 000

8 000

600 cc (4 takti)

5 000

5 500

6 500

8 500

750 cc (4 takti)

5 000

5 500

6 500

8 500

750+ cc (4 takti)

4 500

5 000

5 000

7 000

125 cc (2 takti)

7 000

 

 

 

250 cc (2 takti)

 

7 000

 

 

500 cc (2 takti)

 

5 500

7 000

7 000

 

Mööduva müra test

Ühelgi hetkel ei tohi ringraja territooriumil liikuva sõiduki poolt tekitatav müra ületada 113 dB (A). Ringrajal liikuva sõidukile, mille möödumisel mõõdetud müra ületab toodud normi näidatakse musta lippu, mis tähendab kohustust alustatud ringi lõpus ringrajalt maha tulla.

Ringrajal sõitmiseks peab sõiduk täitma nii staatilise kui mööduva müra testi nõuded. Kui vähemalt üks normidest on ületatud, ei ole sõidukiga ringrajal liiklemine lubatud.


Kuni 01.07.2018 kehtiv müraregulatsioon


Autod

Müra mõõtmine toimub staatilise testina kasutades käsimüramõõdikut. Müra mõõtmise võimaldamiseks peab sõidukil olema töökorras tahhomeeter.Auto müra mõõdetakse 0,5 meetri kaugusel väljalasketorustikust 45-kraadise nurga all hetkel kui mootori pöörded on 4,500 rpm. Juhul kui sõidukil on kaks väljalaske torustiku otsa toimub mõõtmine kahe otsa vahel punktis kus lõikuvad torustiku pikiteljest 45-kraadise nurga all moodustatud sirged. Maksimaalseks lubatud müraks (sh müramõõturi mõõteviga) on 110 dB (A).

The initial test is a static test which is carried out using a handheld meter. There must be a working rev counter. Each car is measured 0,5 metersaway from the exhaust at 45 degree angle when the engine is being held at 4,500 rpm. In cases where the vehicle has two separated exhausts the measurement will be taken as below from the median point between two. Maximum noise (incl tolerance of the meter) allowed is 110 dB (A).

Mootorrattad

Müra mõõtmine toimub staatilise testina kasutades käsimüramõõdikut. Müra mõõtmise võimaldamiseks peab sõidukil olema töökorras tahhomeeter. Mootorrataste müranormid ja protseduurid laienevad kõikidele sõidukitele, millele on kasutusel mootorratta mootor. Mootorratta müra mõõdetakse 0,5 meetri kaugusel väljalasketorustikust 45-kraadise nurga all. Juhul kui sõidukil on kaks väljalaske torustiku otsa toimub mõõtmine kahe otsa vahel punktis kus lõikuvad torustiku pikiteljest 45-kraadise nurga all moodustatud sirged. Maksimaalseks lubatud müraks (sh müramõõturi mõõteviga) on 110 dB (A). Mõõtmine viiakse läbi mootori pööretel, mis on toodud järgnevas tabelis:

Mootori kubatuur, cc

1 silinder

2 silindrit

3 silindrit

4 või rohkem silindrit

250 cc (4 takti)

5 500

8 500

 

 

300 cc (4 takti)

 

7 000

 

 

400 cc (4 takti)

5 000

6 500

7 000

8 000

600 cc (4 takti)

5 000

5 500

6 500

7 000

750 cc (4 takti)

5 000

5 500

6 500

7 000

750+ cc (4 takti)

4 500

5 000

5 000

5 500

125 cc (2 takti)

7 000

 

 

 

250 cc (2 takti)

 

7 000

 

 

500 cc (2 takti)

 

5 500

7 000

7 000

 

Motorbikes

The initial test is a static test which is carried out using a handheld meter. There must be a working rev counter. The regulation applies also to all the vehicles that are driven by motorbike engine. Each motorbike is measured 0,5 metersaway from the exhaust at 45 degree angle. In cases where the vehicle has two separated exhausts the measurement will be taken as below from the median point between two. Maximum noise (incl tolerance of the meter) allowed is 110 dB (A). The test is carried out when the engine is being held at rpm-s as described in following table:

Capacity, cc

1 cylinder

2 cylinder

3 cylinder

4 cylinders or more

250 cc (4 stroke)

5 500

8 500

 

 

300 cc (4 stroke)

 

7 000

 

 

400 cc (4 stroke)

5 000

6 500

7 000

8 000

600 cc (4 stroke)

5 000

5 500

6 500

7 000

750 cc (4 stroke)

5 000

5 500

6 500

7 000

750+ cc (4 stroke)

4 500

5 000

5 000

5 500

125 cc (2 stroke)

7 000

 

 

 

250 cc (2 stroke)

 

7 000

 

 

500 cc (2 stroke)

 

5 500

7 000

7 000